Alfons: Jetzt Noch Deutscherer

Pantheon, Bonn (DE)

06/10/2018 ore 18:00

Cabaret

Alfons: Jetzt Noch Deutscherer

Comedia, Köln (DE)

01/11/2018 ore 19:00

Cabaret

Alfons: Jetzt Noch Deutscherer!

Congress Park Hanau, Hanau (DE)

09/12/2018 ore 19:00

Cabaret

Alfons: Jetzt Noch Deutscherer

Savoy Theater Düsseldorf, Düsseldorf (DE)

12/01/2019 ore 19:00

Cabaret

Alfons: Jetzt Noch Deutscherer

Kurtheater, Bad Homburg (DE)

26/01/2019 ore 20:00

Cabaret

Alfons: Jetzt Noch Deutscherer

Die Wühlmäuse am Theo, Berlino (DE)

19/02/2019 ore 19:00

Cabaret

Alfons: Jetzt Noch Deutscherer (Zusatztermin)

Die Wühlmäuse am Theo, Berlino (DE)

20/02/2019 ore 19:00

Cabaret

Alfons: Jetzt Noch Deutscherer

Capitol Mannheim, Mannheim (DE)

06/04/2019 ore 18:00

Cabaret