5. Philharmonisches Konzert

Konzertkirche Neubrandenburg, Neubrandenburg (DE)

10/01/2019 ore 19:30

Classica

5. Philharmonisches Konzert

Landestheater Neustrelitz, NEUSTRELITZ (DE)

13/01/2019 ore 18:00

Classica

5. Philharmonisches Konzert

Konzerthaus Dortmund, Dortmund (DE)

15/01/2019 ore 20:00

Classica

5. Philharmonisches Konzert

Konzerthaus Dortmund, Dortmund (DE)

16/01/2019 ore 20:00

Classica

5. Philharmonisches Konzert

Mercatorhalle Duisburg im CityPalais, Duisburg (DE)

17/01/2019 ore 20:00

Classica

5. Philharmonisches Konzert

Theater Stralsund, Stralsund (DE)

27/02/2019 ore 19:30

Classica

5. Philharmonisches Konzert

Theater Stralsund, Stralsund (DE)

28/02/2019 ore 19:30

Classica

5. Philharmonisches Konzert

Staatstheater Cottbus, Cottbus (DE)

08/03/2019 ore 20:00

Classica

5. Philharmonisches Konzert

Staatstheater Cottbus, Cottbus (DE)

10/03/2019 ore 19:00

Classica